וויברטורים אלחוטיים עם שלט

וויברטורים המופעלים ע"י שלט, למשחקי שליטה ולהפעלה נוחה.